O nas

Firma BHP Company oferuje szeroki zakres usług dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla biur, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W naszym zespole znajdują się doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, którzy chętnie przekazują swoją wiedzę, a ich misją jest bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników.

Naszą specjalizacją jest nadzór BHP, ochrona przeciwpożarowa, prawna ochrona pracy oraz przeprowadzanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

BHP Company zajmuje się między innymi:

01

Wykonywaniem usług BHP

sporządzanie protokołów, tworzenie instrukcji BHP, ocena miejsca pracy itp.
02

Wykonywaniem usług PPOŻ

wyposażenie budynków w urządzenia przeciwpożarowe, opracowanie instrukcji pożarowej, przygotowanie budynku i ustalenie sposobów ewakuacji przy akcjach ratowniczych.
03

Przeprowadzaniem szkoleń stacjonarnych

szkolenia wstępne, okresowe, szkolenia z pierwszej pomocy i przeciwpożarowe i wiele innych.
04

Przeprowadzaniem szkoleń w formie samokształcenia

kierowanego dla pracodawców i pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.
05

Systemami HACCP

przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie szkoleń.
06

Przeprowadzaniem pomiarów

natężenia hałasu, oświetlenia stanowisk i czynników chemicznych przy stanowiskach pracy.

Szkolenia BHP

Nasze szkolenia BHP we Wrocławiu zapewnią bezpieczeństwo pracodawców i pracowników podczas wykonywanej pracy. Ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników administracyjno-biurowych, pracowników fizycznych na stanowiskach robotniczych oraz pracodawców i kierowników.

Zapewniamy, że nasze szkolenia przeprowadzane są w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Przekazujemy naszą wiedzę w sposób przystępny, aby każdy pracownik wyniósł ze szkolenia niezbędną wiedzę o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Szeroka oferta szkoleniowa obejmuje między innymi szkolenia stacjonarne oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. Jednymi z najczęściej wykonywanymi przez nas szkoleniami jest szkolenie przeciwpożarowe (PPOŻ) oraz okresowe szkolenia BHP we Wrocławiu.

Oprócz prowadzenia niezbędnych i pomocnych przy pracy szkoleń, oferujemy usługi dotyczące PPOŻ i BHP we Wrocławiu. Zajmujemy się wyposażeniem budynków, obiektów budowlanych oraz terenów w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Ustalamy też sposób postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru, klęski żywiołowej oraz innych zagrożeń.

Pozostałe usługi w zakresie BHP

Nasze usługi BHP we Wrocławiu wykonywane są na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu nasi klienci nie są odrywani od pracy i mogą skupić się na własnych zadaniach. Zajmujemy się także sporządzaniem dokumentacji i protokołów dotyczących wypadków przy pracy oraz wypisywaniem karty wypadku, jeśli nieszczęście zdarzyło się przed lub po wyjściu z pracy. Tworzymy również instrukcje BHP maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie pracy oraz wydajemy Ocenę i Analizę Stanowisk Pracy.

Firma Nadzory BHP zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw z zakresie usług BHP i szkoleń BHP we Wrocławiu. Do naszych zadań należy też wykonywanie pomiarów natężenia hałasu oraz oświetlenia stanowisk pracy, a także badanie czynników chemicznych, jakie znajdują się w miejscu pracy.

Jesteśmy firmą, która wciąż się rozwija, aby zapewnić najlepszy poziom wykonywanych usług. Podnosimy swoje kwalifikację i umiejętności, jesteśmy na bieżąco z nowymi wytycznymi z zakresu szkoleń i usług BHP oraz systemów HACCP. Gwarantujemy, że nasze usługi spełnią Państwa wymagania, a nasza współpraca przyniesie owocne wyniki.

Zadbaj o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy. Zdrowie i bezpieczne stanowisko pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Pamiętaj, że żaden pracownik nie może rozpocząć swojej pracy bez odpowiedniego szkolenia BHP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z każdym przedsiębiorstwem. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy pracowali odpowiedzialnie i z przestrzeganiem zasad BHP skontaktuj się z naszą firmą.

Informacje

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Koronawirus zalecenia CIOP

Materiał Departamentu WHO ds zdrowia psychicznego i nadużywania substancji

Skontaktuj się z nami

BHP Company Roman Bober
Przemysłowa 36/1,
57-220 Ziębice
mobile phone: 888 513 780
NIP: 8871059414
REGON: 526910829

Adres do korespondencji:
BHP Company Roman Bober
ul. Przemysłowa 36/1,
57-220 Ziębice
Klauzula RODO

Tutaj jesteśmy