Wykonujemy:

Usługi BHP

Z

Pełnienie zadań służby bhp w zakładzie pracy (outsourcing),

Z

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy (protokół), wypadków zaistniałych na umowę zlecenie, wypadków w drodze z pracy do domu i z domu do pracy (karta wypadku),

Z

Opracowanie Karty Oceny Ryzyka Zawodowego,

Z

Tworzenie Instrukcji bhp maszyn i urządzeń,

Z

Ocena oraz Analiza Stanowisk Pracy.

Usługi PPOŻ

Z

Wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

Z

Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

Z

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

Z

Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

Z

Opracowanie Instrukcji Pożarowej.

Szkolenia stacjonarne

Z

Szkolenia wstępne bhp,

Z

Szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, w tym pracowników administracyjno- biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracodawców,

Z

Szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych,

Z

Szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących jej zadania,

Z

Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

Z

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Z

Szkolenia z pierwszej pomocy,

Z

Szkolenia dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,,

Z

Szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji,

Z

Szkolenia z zakresu czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.

Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe bhp może być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego dla następujących grup pracowniczych:

Z

Pracodawców,

Z

Pracowników na stanowiskach kierowniczych,

Z

Pracowników administracyjno-biurowych,

Z

Pracowników inżynieryjno-technicznych,

Z

Pracowników służby bhp.

Systemy HACCP

Z

Przygotowanie księgi / dokumentacji HACCP; System haccp, haccp, wdrażanie haccp,

Z

Przygotowanie Księgi Dobrych Praktyk GHP/GMP,

Z

Sporządzenie schematu technologicznego dla księgi HACCP zgodnie z Twoim zakładem,

Z

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zasad Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych.

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy.

Z

Pomiary natężenia hałasu,

Z

Pomiary czynników chemicznych na stanowiskach pracy,

Z

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy.

Skontaktuj się z nami

BHP Company Roman Bober
Przemysłowa 36/1,
57-220 Ziębice
mobile phone: 888 513 780
NIP: 8871059414
REGON: 526910829

Adres do korespondencji:
BHP Company Roman Bober
ul. Przemysłowa 36/1,
57-220 Ziębice
Klauzula RODO

Tutaj jesteśmy